6985717882 Λ. Παραλίας 16, Καλλιθέα, Κατερίνη bamboolandaris@gmail.com